Return and Refund Policy מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות ביטול עסקה, החזר כספי, והחזר מוצרים אשר בוצעה באתר האינטרנט של חשמל 24
רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981
 1. 1.  ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:
 2. 2. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר חשמל 24  באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, טלפון, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט)או דוא"ל:
  • בדוא"ל hashmal24x@gmail.com
  • טל':053-383-9222 בין השעות 10:00 לבין 19:00 מדי יום ובימי ו' בין השעות 9:30 לבין 12:002.
  • ביטול באמצעות הקישור הייעודי המופיע בתחתית דף הבית שכתובתו https://hashmal24.co.il
 3. 3. צרכן שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש יהיה זכאי לבטל עסקה כאמור תוך 4 חודשים מיום קבלת המוצר 
 4. 4. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.
 5. 5. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מביניהם.
      6. החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה אל חשמל 24
x

#{title}

#{text}

#{price}